System SAP i oddymianie

System SAP

stop  W obecnych czasach praktycznie każdy nowoczesny budynek wyposażany jest w System Sygnalizacji Alarmu Pożaru (SAP). Na co dzień właściwie niezauważalny, dyskretnie zainstalowany, monitoruje chroniony obiekt przez całą dobę.

Pożar zanim wyrządzi szkody powinien zostać możliwie wcześnie zauważony, w tym celu należy zaprojektować dedykowane instalacje – zwane również instalacjami sygnalizacji pożarowej w skrócie SAP. Mają one na celu możliwie wczesne wykrycie, lokalizację, sygnalizowanie oraz alarmowanie i powiadomienie o powstałym zagrożeniu.  Cele jakie system powinien osiągnąć to podjęcie określonych działań, takich jak: ewakuacja ludzi i mienia, wezwanie straży pożarnej poprzez systemy transmisji alarmu i wreszcie rozpoczęcie automatycznego procesu gaszenia.


System sygnalizacji alarmów pożarowych składa się Schemat instalacji pożarowejgłównie z centrali alarmowej, ostrzegaczy (czujek i przycisków) pożarowych oraz sygnalizatorów alarmowych. Systemy te instaluje się tam, gdzie pożar musi być wykryty szybko i niezawodnie. W razie alarmu pożarowego sterowane przez centralkę urządzenie gaśnicze powinno się uruchamiać automatycznie. Sygnał o pożarze powinien być także przekazany do straży pożarnej. Zainstalowane w systemie czujki i przyciski pożarowe działają bez przerwy (przy zaniku napięcia sieciowego zasilane są z akumulatorów awaryjnych), a ich zdolność do nadzorowania nie może być w żaden sposób zakłócona lub ograniczona. Czujka-dymuCentrala alarmowa stale porównuje stan rzeczywisty ze stanem zadanym czujek i otoczenia. Wszelkie odchyłki są rejestrowane i sygnalizowane.

O jakości systemu sygnalizacji alarmu pożarowego decyduje nie tylko marka, lecz przede wszystkim odpowiednie zaprojektowanie poszczególnych komponentów urządzenia.


Dziedziny zastosowania: Przemysł, placówki handlowe i miejsca zgromadzeń, jak hotele, domy opieki, szpitale, centra handlowe, a także budynki bankowe, zakładów ubezpieczeniowych i administracyjne, archiwa, centrale techniczne i zaopatrzeniowe, zakłady produkcyjne, biura itd.

Oddymianie

 dymSystemy oddymiania i przewietrzania, które oferuje grupa HUBAG to nowoczesny system wentylacyjny wyposażony w automatycznie otwierane klapki dymowe, które usuwają toksyny powstające w wyniku spalania, oczyszczając drogi ewakuacyjne. Zanieczyszczone powietrze zastępowane jest czystym powietrzem z zewnątrz, co znacznie ułatwia zagrożonym osobom bezpieczne wyjście z budynku.

Statystyki ofiar śmiertelnych pożarów w naszym kraju są od lat przerażające. Przede wszystkim bardzo mało osób zdaje sobie sprawę z tego, że większość tych ofiar to nie ofiary samego ognia, lecz toksycznego dymu, który powstaje w wyniku spalania się przedmiotów znajdujących się w pomieszczeniach. Wystarczy rozejrzeć się wokoło i zobaczyć na ilu przedmiotach jest ostrzeżenie, żeby trzymać je z dala od ognia. Najczęściej nie chodzi tu o łatwopalność danego materiału ale właśnie o toksyny, które wytwarzają się w czasie spalania.

W chwili, gdy wybucha pożar to właśnie te toksyny utrudniają ewakuację osobom znajdującym się w zagrożonych pomieszczeniach. Toksyczny dym utrudnia oddychanie, podrażnia oczy przez co poszkodowany ma ograniczoną widoczność. Dodajmy do tego właściwości jakie może mieć taki toksyczny dym i wysoką temperaturę. Ile osób zdoła takie utrudnienia przezwyciężyć i wydostać się na zewnątrz? Dodajmy do tego, że wszystkie te toksyny w powietrzu utrudniają akcje ratowniczą i gaśniczą. To właśnie brak świadomości tych czynników stoi za tak duża ilością ofiar pożarów a przecież wystarczyło zadbać o odpowiedni system oddymiania.


Według najnowszych badań, przebywającym w zasięgu pożaru ludziom, zagrażają najbardziej dym oraz toksyczne gazy. Ponad 90% wszystkich ofiar pożarów budynków umiera na skutek zatrucia gazami. Dodatkowo należy liczyć się ze stratami materialnymi powstałymi na skutek zadymienia.

Klapa dymowa z systemem napędów do klap dymowychUrządzenia do odprowadzania dymu i gorąca umożliwiają usuwanie, względnie zmniejszają koncentrację trujących, lotnych związków w zagrożonych strefach. Znacząco zostaje podniesione bezpieczeństwo ludzi przebywających w zagrożonym budynku, poprzez umożliwienie ich ewakuacji, wprowadzenie jednostek ratunkowych, szybkie zlokalizowanie ognia i skuteczne jego gaszenie. Przy grawitacyjnym systemie odprowadzania dymu i gorąca, w czasie pożaru za pomocą elektrycznych napędów otwarte zostają otwory oddymiające w fasadach lub w dachu budynku. Przez te otwory wydostają się na zewnątrz trujące gazy, dym i gorące powietrze, dzięki czemu drogi ewakuacji spełniają swoją rzeczywistą funkcję w kompleksowym zabezpieczeniu przeciwpożarowym budynku.


System zostaje wyzwolony przy pomocy czujki dymowej, przycisku oddymiania lub zewnętrznych urządzeń wyzwalających. Całością systemu zarządza centrala.

W celu polepszenia naturalnego ciągu, stosuje się w dolnych częściach budynku dodatkowe otwierane elementy, doprowadzające świeże powietrze. Ogromne znaczenie dla rozpoczęcia skutecznej ewakuacji ludzi ma czas otwarcia klap i okien w górnej części budynku oraz urządzeń doprowadzających powietrze z zewnątrz (napowietrzających).
Dodatkowo elektrycznie sterowane urządzenia do odprowadzenia dymu i gorąca mogą służyć do codziennej, naturalnej wentylacji pomieszczeń.